Me3 now also available in pound sterling

Me3 Savings Account now available in Pound Sterling

Mediterranean Bank plc is pleased to announce the introduction of the Me3 Savings Account in Pound Sterling at the same interest rate as that for Euro, i.e. 2.50% per annum.

The product has the same features as before:

  • No minimum deposit
  • 3 months notice is required for any withdrawals.

Mediterranean Bank plc would like to inform its customers and the general public that there has been an interest rate change effective Tuesday 1st April 2014.

The Bank’s new fixed term deposit interest rates on both Euro and Pound Sterling are as follows:


Term Interest Rate
1 year 2.60% per annum
2 years 3.00% per annum
3 years 3.25% per annum
4 years 3.35% per annum
5 years 3.50% per annum

The interest rates on existing fixed term deposit accounts remain unchanged.


Mediterranean Bank plc għandu pjaċir iħabbar li ntroduċa l-kont tat-tfaddil imsejjaħ ‘Me3 Savings’ fil-Lira Sterlina li jħallas l-istess rata bħal Me3 fl-Euro, jiġifieri ta’ 2.50% fis-sena.

Il-prodott għandu l-istess kundizzjonijiet bħal qabel:

  • Mhemmx depożitu minimu
  • 3 xhur żmien huma meħtieġa biex wieħed jiġbed mill-kont.

Mediterranean Bank plc jixtieq jinforma wkoll lill-klijenti tiegħu u l-pubbliku in ġenerali li kien hemm bidla fir-rati ta’ l-imgħax effettiva minn nhar it-Tlieta 1 t’ April 2014.

Ir-rati ta’ l-imgħax tal-kontijiet b’termini fissi kemm għall-Euro kif ukoll għall-Lira Sterlina se jkunu kif ġej:


Żmien Rata ta’ l-Imgħax
Sena 2.60% fis-sena
Sentejn 3.00% fis-sena
3 Snin 3.25% fis-sena
4 Snin 3.35% fis-sena
5 Snin 3.50% fis-sena

Ir-rati tal-imgħax fuq kontijiet eżistenti b’terminu fiss mhux se jkunu affettwati.

Share on: