withdrawal-of-legacy-savings-account

Withdrawal of Legacy Savings Account

As part of its continual review of the products, services and interest rates that Mediterranean Bank plc offers to its customers, the Legacy Savings Account was withdrawn from sale to new customers on 1st April 2014. Effective 1st July 2014, and in accordance with the terms and conditions for this product, the free life insurance feature was withdrawn for existing customers. Letters have been sent to all Legacy Savings Account customers notifying them of this change.


Irtirtar tal-kontijiet tal-‘Legacy Savings’

Bħala parti mir-reviżjoni kontinwa tal-prodotti, servizzi u rati ta' imgħax li Mediterranean Bank plc joffri lill-klijenti tiegħu, il-kont ‘Legacy Savings’ ġie rtirat u ma baqax jiġi offrut lill-klijenti ġodda mill-1 t'April 2014. B’effett mill-1 ta’ Lulju 2014, u skont it-termini u kondizzjonijiet għal dan il-prodott, il-benefiċċju b’xejn ta’ assigurazzjoni tal-ħajja ġie rtirat għall-klijenti eżistenti. Il-klijenti kollha li għandhom kont ‘Legacy Savings’ ġew notifikati permezz ta’ ittra mibgħuta lilhom bil-posta.

Share on: