Interest rate change on EUR accounts

Interest rate change on Euro Accounts

Mediterranean Bank plc would like to inform its customers and the general public that there has been an interest rate change effective Thursday 22 January 2015 on its savings products.

The Bank’s savings products have been affected as follows: 

Euro ME3 Savings Accounts
The interest rate on Me3 Savings Accounts in Euro will change from 1.75% p.a. to 1.50% p.a. with effect from 22 April 2015. Notification of this change was given on 22 January 2015. 

Euro Savings and Investment Cash Accounts
The interest rate on Savings Accounts and Investment Cash Accounts has changed with effect from 22 January 2015 from 0.25% p.a. to 0.15% p.a. 

Euro Fixed Term Deposits
The interest rates on Fixed Term Deposit Accounts have changed with effect from 22 January 2015. 

Interest rates on:
• existing Fixed Term Deposit Accounts, and
• all saving products in currencies other than Euro,
remain unchanged. 

For a full list of the interest rates on our savings products in the major currencies, please  download current rate sheet.


Bidla fir-rati tal-imgħax fuq kontijiet fl-Euro

Mediterranean Bank plc jixtieq jinforma lill-klijenti tiegħu u l-pubbliku in ġenerali li kien hemm bidla fir-rati tal-imgħax fuq il-kontijiet tad-tfaddil fl-Euro, effettiva minn nhar il-Ħamis 22 ta’ Jannar 2015. 

Il-prodotti ta’ tfaddil ġew affettwati kif ġej: 

Kontijiet ta’ tfaddil Me3 fl-Euro
Ir-rata tal-imgħax fuq kontijiet Me3 se tinbidel minn 1.75% fis-sena għal 1.50% fis-sena b’effett mit-22 t’April, 2015. 
In-notiifka ta’ din il-bidla inħarġet fit-22 ta’ Jannar 2015. 

Kontijiet ‘Savings’ u ‘Investment Cash Accounts’ fl-Euro
Ir-rata tal-imgħax fuq kontijiet ‘savings’ u l-‘Investment Cash Account’ inbidlet b’effett mit-22 ta’ Jannar 2015, minn 0.25% fis-sena għal 0.15% fis-sena. 

Kontijiet b’ Termini Fissi fl-Euro
Ir-rati tal-imgħax fuq kontijiet b’ Termini Fissi nbidlu b’ effett mit-22 ta’ Jannar 2015. 

Ir-rati tal-imgħax fuq:
• il-kontijiet eżistenti b’ termini fissi u
• kontijiet ta’ tfaddil fil-muniti barranin
ma nbidlux. 

Għall-lista sħiħa tar-rati tal-imgħax fuq il-prodotti kollha tad-tfaddil fil-muniti ewlenin mur  hawn.

Share on: