New Branch opening hours - Full

New Branch Opening Hours

We would like to inform our clients as well as the general public that the opening times of Mediterranean Banks branches have changed. As from Monday 1st June 2015 branches will open from 8.30am to 5.00pm, Monday to Friday. On Saturday, opening hours will remain from 9.00am to 1.00pm.


Ħinijiet Ġodda tal-Ftuħ tal-Fergħat tal-Bank
Nixtiequ ninfurmaw lill-klijenti tagħna u l-pubbliku inġenerali li l-ħinijet tal-ftuħ tal-ferghat ta’ Mediterranean Bank inbidlu. Mit-Tnejn l-1 ta’ Gunju 2015 il-fergħat tagħna se jkunu miftuħa bejn it-8.30 ta’ filgħodu u l-5.00 ta’ wara nofsinhar, mit-Tnejn sal-Gimgħa. Nhar ta’ Sibt il-ħinijiet tal-ftuħ se jibqgħu kif kienu, jiġifieri mid-9.00 ta’ filgħodu sas-1.00 ta’ wara nofsinhar.

Share on: