Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Mediterranean Bank supports farmers association

Mediterranean Bank has always been committed to support the local community and, in line with this commitment, is proud to have supported the local farmers association (Assoċjazzjoni tal-Bdiewa) by sponsoring the Farmers General Meeting which was held on Friday 31st July at St Agatha’s College in Rabat.

Mediterranean Bank supports farmers association
The meeting, which was attended by over one thousand farmers, was convened to hand out certificates and licences and also to discuss a number of important issues to the farming community such as the future of the wholesale vegetable market and EU funding. During his intervention, the Hon. Roderick Galdes, Parliamentary Secretary for Agriculture and Fisheries, stressed the importance of farmers cooperating amongst themselves. The benefits of such cooperation include enabling farmers to optimise the supply of produce and improve the agricultural industry through EU funding.

Ray Calleja, Head of Consumer Banking, also addressed the audience saying that Mediterranean Bank was making a token donation to the Association. He also mentioned the products and services that Mediterranean Bank, now the third largest bank in Malta, is able to offer the members in terms of savings, wealth management and foreign exchange. Mr Calleja reminded those present where the Bank’s branches are located and promised them excellent customer service which has become synonymous with Mediterranean Bank through its well trained and courteous staff.

 

Mediterranean Bank Tappoġġja lill-Assoċjazzjoni tal-Bdiewa

Mediterranean Bank plc minn dejjem kien impenjat li jappoġġja l-kommunità lokali u, f’konformità ma ‘ dan l-impenn, huwa kburi li għen lill-Assoċjazzjoni tal-Bdiewa billi sponsorja l-Laqgħa Ġenerali li saret il-Ġimgħa, 31 ta’ Lulju fil-Kulleġġ ta’ Sant Agata, r-Rabat.

Mediterranean Bank supports farmers association

Il-laqgħa, li għaliha attendew aktar minn elf bidwi, kienet imsejħa sabiex jingħataw ċertificakti u liċenzji u anke biex jiġu ttrattati numru ta’ kwistjonijiet importanti għall- komunità agrikola inkluża l-futur tal-Pitkalija u finanzjament mill-UE fost l-oħrajn. Waqt intervent li għamel is-Segretarju Parlamentari għall-Agrikultura u Sajd, l-Onorevoli Roderick Galdes, saħaq fuq l-importanza li l-bdiewa jikkoperaw bejniethom. Tenna jgħid li l-koperazzjoni tista’ tħalli ħafna frott għall-bdiewa fosthom li jkunu jistgħu jiżguraw li jkun hemm provvisti xierqa ta’ prodotti ta’ ħaxix u frott fis-suq kif ukoll li jkompli jtejbu l-qagħda ta’ l-industrija tagħhom permezz ta’ fondi mill-UE. Minn naħa tiegħu Ray Calleja, Head of Consumer Banking, qal li Mediterranean Bank għamlet donazzjoni lil-Assoċjazzjoni u semma l-prodotti u servizzi li l-Bank, li illum huwa t-tilet l-akbar bank f’Malta, jista’ joffri lill-membri ta’ l-Assoċjazzjoni f’terminu ta’ kontijiet ta’ tfaddil, investimenti u rati tal-kambju mill-aktar kompetittivi. Is-Sur Calleja fakkar lil dawk preżenti fejn jinstabu l-fergħat ta’ Mediterranean Bank u wiegħedhom livell għoli ta’ servizz, li llum huwa sinonimu ma’ Mediterranean Bank, permezz tal-impjegati professjonali u dedikati li għandu l-Bank.

 

Join MeDirect today to access the tools you need to put your money to work on your own terms.

Latest news articles

Three investment themes at COP28
All News

BlackRock Commentary: Three investment themes at the UN climate conference (COP28)

The move towards low-carbon initiatives is one of the five significant forces or structural shifts that BlackRock observes for investment opportunities and risks. During the UN climate conference (COP28) in Dubai, their focus is directed towards three investment themes: climate resilience, facilitating climate finance in emerging markets, and new policy initiatives that may influence the trajectory of the transition.

Notes from the Trading Desk
All News

Notes from the Trading Desk – Franklin Templeton

Despite the upturn in market sentiment, it is clear to us that the global economy is not yet through the woods with regards to avoiding a recession; hence, chatter around potential rate cuts isn’t necessarily all positive.

Experience better banking

The sooner you start managing your money, your way, using the best-in-class tools, the sooner you’ll see results. Sign up and open your account for free, within minutes.

Login

We strive to ensure a streamlined account opening process, via a structured and clear set of requirements and personalised assistance during the initial communication stages. If you are interested in opening a corporate account with MeDirect, please complete an Account Opening Information Questionnaire and send it to corporate@medirect.com.mt.

For a comprehensive list of documentation required to open a corporate account please contact us by email at corporate@medirect.com.mt or by phone on (+356) 2557 4444.