Personal
Become a Client
Market Updates
08/08/2016
Mediterranean Bank assists Inspire – The Foundation for Inclusion
In keeping with its commitment to Corporate Social Responsibility, Mediterranean Bank is supporting Inspire – The Foundation for Inclusion in a deal that will see the Bank supporting the foundation through 2017. The Bank recently financed the repairs of a lift which is used by children with intellectual disabilities and autism, some of whom need the lift to move from floor to floor. Inspire PR & Marketing Manager, Ms Alison Bezzina, said that the foundation had been struggling to finance the costly repairs for the lift until Mediterranean Bank’s intervention. Mediterranean Bank has also sponsored one child’s winter programme which targets children with disability who attend mainstream schools and follow an adapted learning plan. Although the programme is offered free of charge, the programme costs approximately €700 per year. Ms Bezzina thanked the Bank for supporting the Foundation on behalf of Inspire’s clients and their families.

Mediterranean Bank f’koperazzjoni ma’
Inspire – il-Fondazzjoni  ta’ InklużjoniKonxju mir-responsabbiltà soċjali korporattiva tiegħu, Mediterranean Bank qed jappoġġja lill-Inspire – il-Fondazzjoni ta’ Inklużjoni fi ftehim li bih il-Bank se jkompli jagħti sostenn lill-Fondazzjoni matul is-sena  2017. Il-Bank riċentement ħallas għal tiswijiet fuq lift li jintuża minn tfal b'diżabilitajiet intellettwali u oħrajn bl-awtiżmu, li wħud minnhom jeħtieġu l-lift biex imorru minn sular għall-ieħor. Il-PR & Marketing Manager ta’ Inspire, is-Sa Alison Bezzina, stqarret li l-fondazzjoni kienet qed issib diffikulta biex tiffinanzja it-tiswijiet tal-lift sakemm waslet l-għajnuna ta’ Mediterranean Bank . Mediterranean Bank sponsorja wkoll programm tax-xitwa għal wieħed student. Dan il-programm huwa mmirat lejn tfal b'diżabilità li jattendu skejjel regolari u jsegwu pjan ta' tagħlim adattat, apposta għalihom. Għalkemm il-programm huwa provdut mingħajr ħlas, dan is-servizz jiswa madwar €700 fis-sena għal kull student. Is-Sa Bezzina irringrazzjat lill-bank għall-appoġġ li ta lil-Fondazzjoni f'isem il-klijenti ta’ Inspire u l-familji tagħhom .    
Why choose MeDirect?
We are a specialised bank, focused on providing market leading savings products, investment services and wealth management. With low and transparent fees, make the most of your wealth and open an account today.

© 2022 MeDirect Bank (Malta) plc. All rights reserved.
MeDirect Bank (Malta) plc, company registration number C34125, is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371) and investment services under the Investment Services Act (Cap. 370). MeDirect Bank (Malta) plc is regulated by the Malta Financial Services Authority as a Credit Institution under the Banking Act 1994.