Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

medirectalk explores potential of high yield bonds in 2023

A recent medirectalk saw senior representatives from specialist fund management firm Liontrust address investors in Malta on the potential of high yield bonds. Organised regularly by MeDirect Bank, medirectalks provide a free and unique opportunity for investors to hear directly from some of Europe’s most experienced fund managers on a broad range of investment strategies and asset classes.

Liontrust’s Co-Heads of Global Fixed Income, Phil Milburn and Donald Phillips, together with Sharmin Rahman, Investment Manager within Liontrust’s Global Fixed Income team, were the guest speakers at the latest event which took place at the Hyatt Regency Hotel in St Julian’s.

Starting with an overview of the macroeconomic context, Milburn explained Liontrust’s views on the outlook for inflation and interest rates and how these will continue to impact the broader global economy throughout the current year.

This presentation was followed by a more detailed look at Liontrust’s own GF High Yield Bond Fund with Phillips presenting an analysis of the Fund’s performance as well as Liontrust’s current thoughts and positioning for the fund given what is currently happening within the investment sphere. Philips also discussed the outlook for the rest of 2023, highlighting why Liontrust believes there is considerable positive potential in quality high yield bonds. Rahman provided details on the holdings within the Fund and the rigorous selection process adopted by Lionstrust when choosing which bonds to invest it.  The presentations were followed by a question-and-answer session and a drinks reception during which attendees continued to discuss their investment options with representatives from both Liontrust and MeDirect.

James Beddall, Head of International Sales at Liontrust, who moderated the Q&A session, said, “2023 has, without doubt, already provided its fair share of challenges as investors continue to grapple with how the higher inflation and interest rates which we are currently experiencing will continue to impact the real economy.  Our overall outlook now is for interest rates to peak at a lower level than previously anticipated and for a mild recession in the latter part of this year. In this context, there are real opportunities to make money from the quality end of the high yield bond market over the long term, but investors need to be careful in choosing where to invest in as the risks of default by weaker companies increase.”

Liontrust was launched in 1995 and is headquartered in London with offices in Luxembourg and Edinburgh. The company was listed on the London Stock Exchange in 1999 and entered the FTSE 250 in 2020. At the end of 2022, the company had a total of €36.8 billion in assets under management, of which €441 million were managed by the Global Fixed Income Team.

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing at MeDirect Malta, said, “Our third medirectalk of 2023, which was also our first in person event of the year, tackled a very specific topic, that of high yield bonds. At the same time, the event gave investors the opportunity to hear first-hand from the global experts at Liontrust on how they see the global economy evolving this year. This combination of detailed information about particular investments, coupled with broader economic insight from a wide variety of sources is what makes the medirectalk series so popular. In an uncertain world, MeDirect will continue to provide high quality information and insight to empower investors to make the best financial decisions for them.”

A recording of this medirectalk, as well as of prior events are available on https://medirect.com.mt/invest/medirectalk.

The speakers themselves, personally or on behalf of the institutions they are representing, are not responsible for the opinions they express during the discussions.

The information given during these talks is for general information purposes only and is neither intended to provide legal or other professional advice nor does it commit MeDirect Bank (Malta) plc to any obligation whatsoever. The information given during the talks is not intended to be a suggestion, recommendation or solicitation to buy, hold or sell, any securities and is not guaranteed as to accuracy or completeness. The financial instruments discussed may not be suitable for all investors and investors must make their own informed decisions and seek their own advice regarding the appropriateness of investing in financial instruments or implementing strategies discussed herein.

If you invest in the product discussed, you may lose some or all of the money you invest. The value of your investment may go down as well as up. A commission or sales fee may be charged at the time of the initial purchase for an investment. Any income you get from this investment may go down as well as up. This product may be affected by changes in currency exchange rate movements thereby affecting your investment return therefrom. The performance figures quoted refer to the past and past performance is not a guarantee of future performance or a reliable guide to future performance. Any decision to invest in a mutual fund should always be based upon the details contained in the Prospectus and Key Information Document (KID), which may be obtained from MeDirect Bank (Malta) plc.

MeDirect Bank (Malta) plc, company registration number C34125, is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371) and investment services under the Investment Services Act (Cap. 370).


 

medirectalk janalizza l-potenzjal tal-high yield bonds fl-2023

medirectalk hi serje ta’ seminars bla ħlas ogranizzati minn MeDirect li jipprovdu opportunità unika għall-investituri biex jisimgħu direttament minn fund managers b’esperjenza vasta fl-Ewropa dwar firxa wiesgħa ta’ strateġiji u tipi differenti ta’ investiment. Fid-dsatax il-edizzjoni ta medirectalk, MeDirect, flimkien ma’ rappreżentanti minn Liontrust indirizzaw il-potenzjal tal-high yield bonds.

Il-Ko-Kapijiet tat-tim ta’ Global Fixed Income ta’ Liontrust, Phil Milburn u Donald Phillips, flimkien ma’ Sharmin Rahman, Investment Manager fi ħdan l-istess tim, kienu l-kelliema mistiedna ta’ dan is-seminar. Milburn beda d-diskussjoni b’ħarsa ġenerali lejn il-kuntest makroekonomiku. Huwa spjega l-fehmiet ta’ Liontrust dwar il-prospetti ta’ l-inflazzjoni u r-rati tal-imgħax u kif dawn se jkomplu jimpattaw l-ekonomija globali matul is-sena kurrenti.

Din il-preżentazzjoni kompliet b’ħarsa aktar dettaljata lejn il-GF High Yield Bond Fund ta’ Liontrust b’Phillips jippreżenta analiżi tal-prestazzjoni tal-fund u ddiskuta l-prospetti għall-bqija ta’ l-2023. Huwa enfasizza għaliex t-tim ta’ Liontrust jemmen li hemm potenzjal konsiderevoli fis-suq tal-high yield bonds. Rahman ipprovdiet aktar dettalji dwar l-investmenti fi ħdan il-fund u l-proċess rigoruż adottat minn Lionstrust meta jkunu qed jghażlu f’liema bonds se jinvestu.

Il-preżentazzjonijiet kienu segwiti minn sessjoni ta’ mistoqsijiet u tweġibiet u riċeviment li matulu dawk li attendew komplew jiddiskutu personalment ma’ rappreżentanti kemm minn Liontrust kif ukoll minn MeDirect.

James Beddall, Head – International Sales ta’ Liontrust, li mmodera s-sessjoni ta’ mistoqsijiet u tweġibiet, qal, “L-2023, mingħajr dubju, diġà pprovdiet sfidi hekk kif l-investituri qed ikomplu jiffaċċjaw inflazzjoni u rati tal-imgħax ogħla mis-snin li għaddew. Din is-sitwazzjoni se tkompli tħalli mpatt fuq l-ekonomija reali. L-aspettattivi ġenerali tagħna huma li ż-żidiet fir-rati tal-imgħax se jieqfu f’livelli anqas milli kien antiċipat u li jaf jkollna riċessjoni ħafifa lejn l-aħħar parti ta’ din is-sena. F’dan il-kuntest, hemm opportunitajiet biex l-investituri jagħmlu profitt fuq medda twila ta’ żmien mis-suq tal-high yield bonds. Jeħtieġ, iżda, li l-investituri j joqogħdu attenti meta jagħżlu fejn jinvestu hekk kif f’dan l-ambjent ekonomiku jiżdiedu r-riskji ta’ falliment minn kumpaniji aktar dgħajfa.”

Liontrust tnediet fl-1995 u għandha l-kwartjieri ġenerali f’Londra, b’uffiċċji fil-Lussemburgu u l-Iskozja. Il-kumpanija kienet elenkata fil-Borża ta’ Londra fl-1999 u daħlet fil-FTSE 250 fl-2020. Fi tmiem l-2022, il-kumpanija kellha total ta’ €36.8 biljun f’assi taħt ġestjoni, li minnhom €441 miljun kienu ġestiti mit-tim tal-Global Fixed Income.

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing ta’ MeDirect Malta, qalet, “It-tielet medirectalk tagħna ta’ l-2023 indirizza suġġett speċifiku ħafna, dak tal-high yield bonds. Is-seminar pprovda wkoll l-opportunità lill-investituri li jisimgħu mill-esperti globali ta’ Liontrust dwar kif jaraw l-evolviment tal-ekonomija globali matul din is-sena. Din il-kombinazzjoni ta’ informazzjoni dettaljata dwar investimenti partikolari, flimkien ma’ għarfien ekonomiku ieħor jagħmel is-serje medirectalk tant popolari. F’dinja inċerta, MeDirect se jkompli jipprovdi nformazzjoni u għarfien ta’ kwalità għolja biex jagħti s-setgħa lill-investituri biex jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet finanzjarji għalihom.”

Tista tara r-recording ta’ dan il-medirectalk billi zzur il-paġna https://medirect.com.mt/invest/medirectalk.

Il-kelliema nfushom, personalment jew f’isem l-istituzzjonijiet li qed jirrappreżentaw, mhumiex responsabbli għall-opinjonijiet li jesprimu waqt id-diskussjonijiet.

L-informazzjoni mogħtija waqt dawn it-taħditiet hija għal skopijiet ta’ tagħrif ġenerali biss u mhix maħsuba ghal skopijiet legali jew pariri professjonali oħra u lanqas ma tikkommetti lil MeDirect Bank (Malta) plc għall-ebda obbligu.  L-informazzjoni mgħoddija waqt it-taħditiet mhijiex maħsuba biex tkun suġġeriment, rakkomandazzjoni jew solleċitazzjoni biex dak li jkun jixtri, iżżomm jew ibigħ xi titoli u l-eżattezza jew il-kompletezza tagħha mhix garantita.  L-istrumenti finanzjarji diskussi jistgħu ma jkunux jgħoddu għall-investituri kollha u l-investituri għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet  tagħhom fuq il-bażi ta’ informazzjoni u pariri li jkunu kisbu huma stess dwar kemm ikun xieraq għalihom  li jinvestu fi strumenti finanzjarji jew li jimplimentaw  l-istrateġiji diskussi f’dan il-webinar.

Jekk tinvesti fil-prodott li gie diskuss, tista’ titlef ftit jew il-flus kollha li tinvesti. Il-valur ta’ l-investiment tiegħek jista’ jinżel kif ukoll jitla. Tista’ tiġi ċċarġjat kummissjoni jew tariffa fil-ħin tax-xiri inizjali għal investiment. Kwalunkwe dħul li tikseb minn dan l-investiment jista’ jinżel kif ukoll jitla. Dan il-prodott jista’ jiġi affettwat minn bidliet fil-movimenti tar-rata tal-kambju tal-munita u b’hekk jaffettwaw ir-ritorn tal-investiment tiegħek. Iċ-ċifri tal-prestazzjoni kkwotati jirreferu għall-prestazzjoni tal-passat u m’humiex garanzija jew gwida affidabbli għall-prestazzjoni futura. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ investiment f’fond għandha dejjem tkun ibbażata fuq id-dettalji li jinstabu fil-Prospett u fil-Key Information Document (KID), li jistgħu jinkisbu mingħand MeDirect Bank (Malta) plc.

MeDirect Bank (Malta) plc, huwa liċenzjat biex joffri servizzi bankarji skont it-termini tal-Att dwar Il-kummerċ Bankarju (Kap. 371) u servizzi ta’ investiment skont it-termini tal-Att dwar is-Servizzi ta’ Investiment (Kap. 370).

Join MeDirect today to access the tools you need to put your money to work on your own terms.

Latest news articles

BlackRock - Why we keep leaning into risk
All News

BlackRock Commentary: Why we keep leaning into risk

Investment opportunities are emerging amid a unique macroeconomic backdrop, with U.S. equities leading gains, particularly driven by AI-related companies, and expectations of continued volatility. The focus is on overweight positions in U.S., UK, and Japan stocks, while favoring quality short-term fixed income and private credit investments.

Epic Investment Partners Weekly Article
All News

Epic Investment Partners Views: The Week Ahead

This week’s key events include China’s Third Plenum, the ECB rate decision, US bank earnings, and several significant economic data releases from the US, Eurozone, and UK.. Last week, Fed Chair Powell highlighted progress on inflation but emphasised caution in rate cuts, while China’s economic recovery showed signs of weakness with lower-than-expected inflation and GDP growth.

Experience better Banking

The sooner you start managing your money, your way, using the best-in-class tools, the sooner you’ll see results. 


Sign up and open your account for free, within minutes.

MeDirect_Multi-Devices-cards

Login

We strive to ensure a streamlined account opening process, via a structured and clear set of requirements and personalised assistance during the initial communication stages. If you are interested in opening a corporate account with MeDirect, please complete an Account Opening Information Questionnaire and send it to corporate@medirect.com.mt.

For a comprehensive list of documentation required to open a corporate account please contact us by email at corporate@medirect.com.mt or by phone on (+356) 2557 4444.