Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Free medirectalk seminar to explore potential of high yield bonds in 2023

The medirectalk series returns to an in-person format this coming 18 April when representatives from the specialist fund management firm Liontrust will be discussing the potential benefits of investing in high yield bonds during 2023. The event, taking place at the Hyatt Regency Hotel in St Julian’s, will start at 6.00pm and is free to attend, subject to registration.

medirectalks offer investors and those interested in the world of finance a unique opportunity to directly hear some of the world’s leading experts discuss the main themes affecting the economy as well as various investment strategies. The speakers at this upcoming event will be Liontrust’s Co-Heads of Global Fixed Income, Phil Milburn and Donald Phillips. They will be joined by Sharmin Rahman, Investment Manager within Liontrust’s Global Fixed Income team to discuss how the current market might be creating an opportunity for long-term investors within the quality end of the high yield bond market.

The discussion, which will last approximately one hour, will also give participants the opportunity to ask questions which can be submitted prior to the event. This will then be followed by a reception during which drinks and canapés will be served and representatives from Liontrust and MeDirect will be available for any additional follow-up questions or enquiries.

James Beddall, Head of International Sales at Liontrust, said, “We are very much looking forward to returning to Malta for an in-person medirectalk. Our team will be sharing Liontrust’s insights on the overall macro situation, our 2023 strategy and why we think the high yield bond market could provide some interesting returns in the months ahead. It will be interesting for us to also hear the perspective of Maltese investors, who traditionally have favoured bonds as an investment vehicle, on how they see the market evolving and what they think about our own views.”

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing at MeDirect Malta, said, “The medirectalk series, whether in-person or online, continues to prove popular as it is one of the few opportunities Maltese investors have to hear from, and ask questions to, some of the most successful fund and asset managers in Europe. These events are a real learning opportunity for anyone who wants to grow their wealth by understanding how different asset classes behave and what the potential risks and rewards are. I am very confident this will be a very interesting and informative event.”

To register, free of charge, for the upcoming medirectalk click here.

Live streaming will be available for those unable to attend in person through MeDirect Malta’s Facebook and LinkedIn pages. Further information on medirectalk can be found here: https://medirect.com.mt/invest/medirectalk.

 

Registration is on a first come first serve basis due to space limitation. A confirmation email will be sent in reply within 24 hours to your registration confirming reservation of seat/s. The seminar will be held at the Hyatt Regency Hotel. You will be requested to read and sign the event terms & conditions before entering the venue.

The speakers themselves, personally or on behalf of the institutions they are representing, are not responsible for the opinions they express during the discussions.

The information given during these talks is for general information purposes only and is neither intended to provide legal or other professional advice nor does it commit MeDirect Bank (Malta) plc to any obligation whatsoever. The information given during the talks is not intended to be a suggestion, recommendation or solicitation to buy, hold or sell, any securities and is not guaranteed as to accuracy or completeness. The financial instruments discussed may not be suitable for all investors and investors must make their own informed decisions and seek their own advice regarding the appropriateness of investing in financial instruments or implementing strategies discussed herein.

If you invest in the product being discussed, you may lose some or all of the money you invest. The value of your investment may go down as well as up. A commission or sales fee may be charged at the time of the initial purchase for an investment. Any income you get from this investment may go down as well as up. This product may be affected by changes in currency exchange rate movements thereby affecting your investment return therefrom. The performance figures quoted refer to the past and past performance is not a guarantee of future performance or a reliable guide to future performance. Any decision to invest in a mutual fund should always be based upon the details contained in the Prospectus and Key Information Document (KID), which may be obtained from MeDirect Bank (Malta) plc.

MeDirect Bank (Malta) plc, company registration number C34125, is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371) and investment services under the Investment Services Act (Cap. 370).


 

medirectalk se jesplora l-potenzjal ta’ high yields bonds matul l-2023

Is-serje medirectalk tirritorna lura b’seminar fit-18 ta’ April fejn rappreżentanti mill-kumpanija speċjalizzata tal-ġestjoni tal-fondi Liontrust se jiddiskutu l-benefiċċji potenzjali tal-investiment f’high yield bonds matul l-2023. L-attivita’, li se sseħħ fil-lukanda Hyatt Regency f’San Ġiljan, tibda fis-6.00pm u l-attendenza hi bla ħlas, suġġett għar-reġistrazzjoni.

medirectalks joffru opportunità unika lill-investituri u lil dawk interessati fid-dinja finanzjarja sabiex jisimgħu esperti jiddiskutu b’mod dirett it-temi mportanti li jaffettwaw l-ekonomija kif ukoll jgħatu l-opinjoni tagħhom dwar diversi strateġiji ta’ investiment.

Il-kelliema f’dan l-avveniment ser ikunu l-Ko-Kapijiet Phil Milburn u Donald Phillips mit-tim tal-Global Fixed Income ta’ Liontrust. Magħhom se tingħaqad Sharmin Rahman, Maniġer tal-Investiment fi ħdan l-istes tim sabiex jiddiskutu kif is-swieq attwali jista’ jkun qed joħolqu opportunità għal investituri  biex jinvestu high yield bonds ta’ kwalita għolja.

Id-diskussjoni, li se ddum madwar siegħa, se tagħti wkoll opportunità lill-parteċipanti  biex jistaqsu mistoqsijiet li jistgħu jiġu sottomessi qabel l-avveniment. Wara s-seminar se jkun hemm riċeviment li matulu ser jiġu servuti xorb u canapés. Rappreżentanti minn Liontrust u MeDirect se jkunu disponibbli biex iwieġbu kwalunkwe mistoqsijiet li wieħed jista jkollu.

James Beddall, Head – International Sales ta’ Liontrust, qal, “Aħna ħerqana li nirritornaw Malta għal dan il-medirectalk. It-tim tagħna se jkun qed jaqsam l-għarfien ta’ Liontrust dwar is-sitwazzjoni tas-swieq bhalissa, l-istrateġija tagħna għal-2023 u għaliex naħsbu li s-suq tal-bonds high yield jista’ jipprovdi renditu nteressanti fix-xhur li ġejjin. Ikun interessanti għalina li nisimgħu ukoll il-perspettiva tal-investituri Maltin, li tradizzjonalment jiffavurixxu l-bonds bħala investiment, dwar kif jaraw l-evoluzzjoni tas-swieq u x’jaħsbu dwar il-fehmiet tagħna stess.”

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing ta’ MeDirect Malta, qalet, “Is-sensiela medirectalk, qed tikber fil-popolarita’ kemm jekk nkunu qed norganizzaw seminars u anke meta d-diskussjoni tkun onlajn. Din hi waħda mill-ftit opportunitajiet li l-investituri Maltin għandhom biex jisimgħu minn, u jistaqsu mistoqsijiet lil uħud mill-esperti nternazzjonali fid-dinja finanzjarja. Dawn l-avvenimenti huma opportunità ta’ tagħlim reali għal kull min irid ikabbar l-għarfien tiegħu billi jifhem kif jaħdmu u jirreagixxu assi differenti f’ċirkustanzi different, kif ukoll x’inhuma r-riskji u l-vantaġġi potenzjali ta’ tipi differenti ta investimenti. Ninsab kunfidenti ħafna li dan se jkun serminar interessanti u informattiv ħafna.”

Biex tirreġistra, mingħajr ħlas, għall-medirectalk li jmiss zur https://promo.medirect.com.mt/medirectalk/.

l-attivita’ se tkun live streamed fuq il-paġni ta’ Facebook u LinkedIn ta’ MeDirect Malta għal dawk kollha li ma jistgħux jattendu personalment. Aktar informazzjoni dwar medirectalk tinsab hawn: https://medirect.com.mt/invest/medirectalk.

Ir-reġistrazzjonijiet se jkunu aċċettati fuq bażi ta’ min japplika l-ewwel minħabba limitazzjonijiet ta’ spazju. F’24 siegħa mill-ħin ta’ l-applikazzjoni għandek tirċievi imejl bil-konferma tar-registrazzjoni.  Is-seminar se jsir il-Hyatt Regency Hotel. Inti mitlub/a li taqra u tiffirma t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ l-avveniment qabel ma tidħol fis-sala.Il-kelliema nfushom, personalment jew f’isem l-istituzzjonijiet li qed jirrappreżentaw, mhumiex responsabbli għall-opinjonijiet li jesprimu waqt id-diskussjonijiet.

L-informazzjoni mogħtija waqt dawn it-taħditiet hija għal skopijiet ta’ tagħrif ġenerali biss u mhix maħsuba ghal skopijiet legali jew pariri professjonali oħra u lanqas ma tikkommetti lil MeDirect Bank (Malta) plc għall-ebda obbligu.  L-informazzjoni mgħoddija waqt it-taħditiet mhijiex maħsuba biex tkun suġġeriment, rakkomandazzjoni jew solleċitazzjoni biex dak li jkun jixtri, iżżomm jew ibigħ xi titoli u l-eżattezza jew il-kompletezza tagħha mhix garantita.  L-istrumenti finanzjarji diskussi jistgħu ma jkunux jgħoddu għall-investituri kollha u l-investituri għandhom jieħdu d-deċiżjonijiet  tagħhom fuq il-bażi ta’ informazzjoni u pariri li jkunu kisbu huma stess dwar kemm ikun xieraq għalihom  li jinvestu fi strumenti finanzjarji jew li jimplimentaw  l-istrateġiji diskussi f’dan il-webinar.

Jekk tinvesti fil-prodott li qed jiġi diskuss, tista’ titlef ftit jew il-flus kollha li tinvesti. Il-valur ta’ l-investiment tiegħek jista’ jinżel kif ukoll jitla. Tista’ tiġi ċċarġjat kummissjoni jew tariffa fil-ħin tax-xiri inizjali għal investiment. Kwalunkwe dħul li tikseb minn dan l-investiment jista’ jinżel kif ukoll jitla. Dan il-prodott jista’ jiġi affettwat minn bidliet fil-movimenti tar-rata tal-kambju tal-munita u b’hekk jaffettwaw ir-ritorn tal-investiment tiegħek. Iċ-ċifri tal-prestazzjoni kkwotati jirreferu għall-prestazzjoni tal-passat u m’humiex garanzija jew gwida affidabbli għall-prestazzjoni futura. Kwalunkwe deċiżjoni ta’ investiment f’fond għandha dejjem tkun ibbażata fuq id-dettalji li jinstabu fil-Prospett u fil-Key Information Document (KID), li jistgħu jinkisbu mingħand MeDirect Bank (Malta) plc.

MeDirect Bank (Malta) plc, huwa liċenzjat biex joffri servizzi bankarji skont it-termini tal-Att dwar Il-kummerċ Bankarju (Kap. 371) u servizzi ta’ investiment skont it-termini tal-Att dwar is-Servizzi ta’ Investiment (Kap. 370).

Join MeDirect today to access the tools you need to put your money to work on your own terms.

Latest news articles

Staying dynamic in our strategic views
All News

BlackRock Commentary: Staying dynamic in our strategic views

BlackRock anticipates that the new macroeconomic environment, characterized by increased volatility, will lead to more frequent valuation changes across asset classes. While short-term outcomes may not always be influenced by valuations, they remain significant in the long run.

Experience better Banking

The sooner you start managing your money, your way, using the best-in-class tools, the sooner you’ll see results. 


Sign up and open your account for free, within minutes.

MeDirect_Multi-Devices-cards

Login

We strive to ensure a streamlined account opening process, via a structured and clear set of requirements and personalised assistance during the initial communication stages. If you are interested in opening a corporate account with MeDirect, please complete an Account Opening Information Questionnaire and send it to corporate@medirect.com.mt.

For a comprehensive list of documentation required to open a corporate account please contact us by email at corporate@medirect.com.mt or by phone on (+356) 2557 4444.