Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

MeDirect launches new and innovative online investment product tailored to meet customer’s needs

MeDirect, Malta’s first digital bank, has launched the first and only online discretionary portfolio management service in Malta. MeManaged, available through the MeDirect mobile app or internet banking, provides an investment strategy based on the profile of each customer. This strategy is then entrusted to the global network of financial experts at MeDirect who take care of it diligently and on an ongoing basis, in partnership with BlackRock – the world’s largest asset manager.

To get started, customers are asked a set of intuitive questions for MeDirect to understand their financial situation, the amount of risk they are willing to take on and their investment goals. Based on these, an individual risk profile is created, and an investment strategy is specifically assigned.

The MeManaged account can be opened with an investment amount of as little as Eur2,000. Investors can then opt to continue building this portfolio by topping up a minimum of Eur100 every month. The portfolio is fully managed by MeDirect, and customers can track its performance online through the MeDirect mobile app, or via internet banking, on a 24/7 basis.

During January and February, MeDirect will be topping up the amount invested by the customer with an additional deposit of up to Eur200 into their MeManaged account.

Ingrid Micallef, Head of Products and Marketing, at MeDirect Malta said: “Our mission is to give customers control over their finances by providing the best tools available. With this in mind, we ensured that MeManaged, our discretionary portfolio management service, is accessible to all customers by setting very reasonable minimum investment amounts and comparatively low fees.”

Pawel Malukiewicz, Group Head – Channels and Customer Experience and Chief Product Officer said: “With MeManaged, we are delivering another pillar that gives you the tools you need to manage ‘Your Money, Your Way’. MeManaged is a product where we do all the work, and you can therefore spend your time doing what you do best and let MeDirect do the rest.”

More information on MeManaged, including the additional top ups available until 28 February 2023 is available here. Terms and conditions apply and can be found here.

MeDirect Bank Malta is the Island’s First Digital Bank and offers its clients access to market-leading financial products. One can become a client of MeDirect and open a MeManaged account by clicking here. For further information clients may contact MeDirect Bank on 25574400 or visit www.medirect.com.mt.

MeDirect Bank (Malta) plc, is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371) and investment services under the Investment Services Act (Cap. 370).


MeDirect iniedi prodott ta’ investiment onlajn ġdid u innovattiv imfassal biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-klijenti.

MeDirect, l-ewwel bank diġitali f’Malta, nieda l-ewwel u l-uniku servizz onlain ta’ immaniġġjar diskrezzjonali tal-portafoll fil-pajjiż, MeManaged, bi sħubija ma’ BlackRock, li hija l-akbar maniġer tal-assi fid-dinja.

Il-MeManaged, jista’ jiġi aċċessatmill-mobile app jew l-internet banking ta’ MeDirect. Biex il-klijenti jkunu jistgħu jibdew jużaw il-MeManaged, l-ewwel jiġu mitluba jirrispondu sett ta’ mistoqsijiet intuwittivi biex MeDirect jifhem is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom, l-ammont ta’ riskju li huma lesti li jieħdu u l-miri tal-investiment tagħhom. Fuq il-bażi ta’ dawn, jinħoloq profil ta’ riskju individwali u tiġi assenjata strateġija ta’ investiment speċifika għall-klijent. Wara li l-istrateġija tiġi maħluqa, din tiġi fdata f’idejn in-netwerk globali ta’ esperti finanzjarji ta’ MeDirect li jieħdu ħsiebha b’mod diliġenti u kontinwu, bi sħubija ma’ BlackRock.

Il-kont MeManaged jista’ jinfetah b’investiment minimu ta’ Eur2,000. L-investituri jistgħu jagħżlu li jkomplu jibnu dan il-portafoll billi jżidu minimu ta’ Eur100 kull xahar. Il-portafoll huwa ġestit bis-sħiħ minn MeDirect u l-klijenti jistgħu jsegwu l-prestazzjoni tiegħu permezz tal-mobile app jew l-internet banking ta’ MeDirect fuq bażi 24/7.

Matul Jannar u Frar, MeDirect se jkun qed iżid l-ammont investit mill-klijent b’investiment addizzjonali sa Eur200 fil-kont MeManaged.

Ingrid Micallef, Head – Products and Marketing Malta, ta’MeDirect qalet: “Il-missjoni tagħna hija li nagħtu lill-klijenti kontroll fuq il-finanzi tagħhom billi nipprovdu l-aqwa għodod disponibbli. B’dan f’moħħna, żgurajna li l-MeManaged, is-servizz ta’ immaniġġjar tal-portafoll diskrezzjonali tagħna, huwa aċċessibbli għall-klijenti kollha billi nistabbilixxu ammonti raġonevoli ta’ investiment minimu u tariffi relattivament baxxi.”

Pawel Malukiewicz, Group Head – Channels and Customer Experience u Chief Product Officer qal: “Bil-MeManaged, qed inwasslu pilastru ieħor li jagħtik l-għodda li għandek bżonn biex timmaniġġja l-flus tiegħek bil-mod li trid int.  MeManaged huwa prodott fejn aħna nagħmlu x-xogħol kollu, sabiex inti tkun tista’ tqatta’ l-ħin tiegħek tiffoka fuq affarijiet oħra.”

Aktar informazzjoni dwar MeManaged, inkluż id-depositu addizzjonali li l-klijenti jistgħu jibbenefikaw minnu sat-28 ta’ Frar 2023, tinstab fuq il-paġna https://promo.medirect.com.mt/memanaged-top-up/. Termini u kundizzjonijiet japplikaw u jistgħu jinstabu fuq https://www.medirect.com.mt/wp-content/uploads/MeManaged-Top-Up-TCs.pdf

MeDirect huwa l-Ewwel Bank Diġitali f’Malta u joffri lill-klijenti tiegħu aċċess għall-prodotti finanzjarji ewlenin fis-suq. Wieħed jista’ jsir klijent ta’ MeDirect u jiftaħ il-kont MeManaged billi jikklikkja fuq https://onboarding.medirect.com.mt/start. Għal aktar informazzjoni l-klijenti jistgħu jikkuntattjaw lil MeDirect Bank fuq 25574400 jew iżuru http://www.medirect.com.mt.

MeDirect Bank (Malta) plc, bin-numru ta’ reġistrazzjoni C34125, huwa liċenzjat biex joffri servizzi bankarji skont it-termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371) u servizzi ta’ investiment skont it-termini tal-Att dwar is-Servizzi ta’ Investiment (Kap. 370).

Join MeDirect today to access the tools you need to put your money to work on your own terms.

Latest news articles

Staying dynamic in our strategic views
All News

BlackRock Commentary: Staying dynamic in our strategic views

BlackRock anticipates that the new macroeconomic environment, characterized by increased volatility, will lead to more frequent valuation changes across asset classes. While short-term outcomes may not always be influenced by valuations, they remain significant in the long run.

Experience better Banking

The sooner you start managing your money, your way, using the best-in-class tools, the sooner you’ll see results. 


Sign up and open your account for free, within minutes.

MeDirect_Multi-Devices-cards

Login

We strive to ensure a streamlined account opening process, via a structured and clear set of requirements and personalised assistance during the initial communication stages. If you are interested in opening a corporate account with MeDirect, please complete an Account Opening Information Questionnaire and send it to corporate@medirect.com.mt.

For a comprehensive list of documentation required to open a corporate account please contact us by email at corporate@medirect.com.mt or by phone on (+356) 2557 4444.