Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

MeDirect’s new MeMax savings account offers high flexibility whilst paying monthly interest

MeDirect Malta has launched MeMax, an innovative instant access savings account offering an attractive interest rate of 2 per cent per annum, which is paid monthly. Existing customers can open a MeMax account in a few simple steps through their app or online banking. New customers can use MeDirect’s straightforward online process to apply to become customers.

Pawel Malukiewicz, Group Head – Channels & Customer Experience at MeDirect, said, “By paying out interest at the end of each month. MeMax is changing the game when it comes to instant access savings accounts in Malta. While giving savers the opportunity to benefit from higher interest rates, MeDirect is also offering customers the flexibility of not having to tie up their money for long time periods. MeDirect continues to democratise finance, using technology and innovation to provide benefits to all our customers, regardless of their net wealth.”

Every MeDirect customer will be able to open one MeMax account, denominated in Euro, and deposit up to €2,000 per month up to a maximum account balance of €50,000.

The launch of the MeMax savings account is the second product innovation launched by MeDirect in 2023. At the start of the year, MeDirect became the first and only bank in Malta to offer an online Discretionary Portfolio Management Service to retail customers. MeManaged gives customers the opportunity to have their investment portfolio actively managed, a service normally only available to high-net-worth individuals, with a minimum investment of just €100.

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing at MeDirect Malta, said, “As Malta’s first digital bank, MeDirect continues to develop its online platform and mobile application to make banking and investment services easily available to all our customers. At the same time, we have an exciting array of product innovations, including MeMax, which can be accessed easily and without the need for significant initial sums. We are confident that receiving interest payments monthly will prove popular among savers.”

More information on MeMax can be found on MeDirect’s website at https://www.medirect.com.mt/save/me-max.

MeDirect Bank Malta is the Country’s first Digital Bank and offers its clients access to market-leading financial products. One can become a client of MeDirect and open a MeMax account by clicking https://onboarding.medirect.com.mt/start. For further information clients may contact MeDirect Bank on 25574400.

MeDirect Bank (Malta) plc is a participant in the Depositor Compensation Scheme established under Maltese law. This account is available in Euro and rate quoted is gross of tax, paid on a monthly basis and is compounded. Account holders can deposit up to €2,000 per month up to a maximum account balance of €50,000. Terms and Conditions apply and are available upon request. MeDirect Bank (Malta) plc is licensed to undertake the business of banking in terms of the Banking Act (Cap. 371).


Il-kont ġdid ta’ tfaddil MeMax ta’ MeDirect huwa flessibli u jħallas l-imgħax kull xahar

MeDirect Malta nieda MeMax, kont innovattiv ta’ tfaddil b’aċċess immedjat għal-flus filwaqt li joffri rata ta’ imgħax attraenti ta’ 2 fil-mija fis-sena, li titħallas kull xahar. Klijenti eżistenti jistgħu jiftħu kont MeMax fi ftit passi sempliċi permezz tal-app jew l-online banking. Klijenti ġodda jistgħu jużaw il-proċess sempliċi online ta’ MeDirect biex japplikaw biex isiru klijenti.

Pawel Malukiewicz, Group Head – Channels & Customer Experience ta’ MeDirect, qal, “Il-fatt li l-imgħax jitħallas fl-aħħar ta’ kull xahar ifisser li MeMax qed ibiddel il-logħba fejn jidħlu kontijiet ta’ tfaddil b’aċċess immedjat f’Malta. Filwaqt li jagħti lil dawk li jfaddlu l-opportunità li jibbenefikaw minn rati ta’ imgħax ogħla, MeDirect qed joffri wkoll lill-klijenti l-flessibbiltà li ma jkollhomx għalfejn jorbtu flushom għal perjodu twil ta’ żmien. MeDirect qed ikompli jiddemokratizza l-finanzi, billi juża t-teknoloġija u l-innovazzjoni biex jipprovdi benefiċċji lill-klijenti kollha tagħna, irrispettivament mill-ġid nett tagħhom.”

Kull klijent tal-MeDirect se jkun jista’ jiftaħ kont MeMax wieħed, denominat f’Euro, u jiddepożita sa €2,000 fix-xahar sa bilanċ massimu fil-kont ta’ €50,000.

It-tnedija tal-kont ta’ tfaddil MeMax hija t-tieni innovazzjoni fir-rigward ta’ prodotti mnedija minn MeDirect fl-2023. Fil-bidu tas-sena, MeDirect sar l-ewwel u l-uniku bank f’Malta li joffri servizz online ta’ Discretionary Portfolio Management. Permezz ta’ dan is-servizz, imsejjaħ MeManaged, MeDirect jagħti lill-klijenti l-opportunità li jkollhom il-portafoll ta’ l-investiment tagħhom immaniġġjat b’mod attiv. Dan is-servizz li normalment huwa disponibbli biss għal individwi b’valur nett għoli huwa accessibli b’investiment minimu ta’ €100 biss.

Ingrid Micallef, Head – Products & Marketing ta’ MeDirect Malta, qalet, “Bħala l-ewwel bank diġitali f’Malta, MeDirect qed ikompli jiżviluppa l-preżenza online u fuq il-mobile application tiegħu biex is-servizzi bankarji u ta’ investiment ikunu faċilment disponibbli għall-klijenti kollha tagħna. Fl-istess ħin, għandna firxa eċċitanti ta’ innovazzjonijiet, inkluż MeMax, li jista’ jiġi aċċessat faċilment u mingħajr il-ħtieġa ta’ somom inizjali sinifikanti. Ninsabu fiduċjużi li l-ħlasijiet ta’ imgħax kull xahar se jkun popolari fost dawk li jfaddlu.”

Aktar informazzjoni dwar MeMax tinsab fuq https://www.medirect.com.mt/save/me-max.

MeDirect Bank Malta, l-ewwel bank diġitali fil-pajjiż, joffri lill-klijenti tiegħu aċċess għal prodotti finanzjarji ewlenin fis-suq. Wieħed jista’ jsir klijent ta’ MeDirect u jiftaħ kont MeMax billi jikklikkja https://onboarding.medirect.com.mt/start. Għal aktar informazzjoni klijenti jistgħu jikkuntattjaw lil MeDirect Bank fuq 25574400.

MeDirect Bank (Malta) plc huwa parteċipant fl-Iskema ta’ Kumpens tad-Depożitanti stabbilita taħt il-liġijiet Maltin. Dan il-kont huwa disponibbli f’Ewro u r-rata kkwotata hija fuq bazi grossa mit-taxxa. L-imghax jitħallas kull xahar u jizdied mal-kont stess. Il-klijenti jistgħu jiddepożitaw sa €2,000 fix-xahar sa bilanċ massimu ta’ €50,000. Termini u Kundizzjonijiet japplikaw u dawn jistghu jinghataw. MeDirect Bank (Malta) plc, huwa liċenzjat biex joffri servizzi bankarji skont it-termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371).

Join MeDirect today to access the tools you need to put your money to work on your own terms.

Latest news articles

Staying dynamic in our strategic views
All News

BlackRock Commentary: Staying dynamic in our strategic views

BlackRock anticipates that the new macroeconomic environment, characterized by increased volatility, will lead to more frequent valuation changes across asset classes. While short-term outcomes may not always be influenced by valuations, they remain significant in the long run.

Experience better Banking

The sooner you start managing your money, your way, using the best-in-class tools, the sooner you’ll see results. 


Sign up and open your account for free, within minutes.

MeDirect_Multi-Devices-cards

Login

We strive to ensure a streamlined account opening process, via a structured and clear set of requirements and personalised assistance during the initial communication stages. If you are interested in opening a corporate account with MeDirect, please complete an Account Opening Information Questionnaire and send it to corporate@medirect.com.mt.

For a comprehensive list of documentation required to open a corporate account please contact us by email at corporate@medirect.com.mt or by phone on (+356) 2557 4444.